Jak propagovat vaši firemní mobilní aplikaci s malým rozpočtem?

Mobilní aplikace se rychle staly základním aspektem růstu malých podniků a průzkumy ukazují, že téměř polovina všech podniků má nyní mobilní aplikaci, přičemž jedna třetina plánuje v budoucnu investovat do vývoje aplikací ve snaze vyhovět vyvíjejícím se potřebám a očekáváním zákazníků. Je však důležité si uvědomit, že vývoj aplikací je pouze první fází začlenění mobilní technologie do obchodního modelu. Jednoduše mít mobilní aplikaci automaticky nepřinese výhody … počítá se s tím, co s ní uděláte.

Měla by vaše firemní aplikace mít věrnostní program ?

Všechny podniky znají důležitost loajality zákazníků. Získání nového zákazníka stojí nejen pětkrát tolik, jako je tomu u zachování stávajícího, ale věrní zákazníci také dle statistiky pravděpodobně utratí největší částky.